Presentació

La Fundació Social La Sapiència és una organització de caràcter privat i natura permanent, constituïda pel Bisbat de Mallorca el 22 de desembre de l’any 2000 amb finalitat social: assistència i inclusió social, promoció i atenció a persones amb manca de recursos en situació o risc d’exclusió social. Té una relació de comunió amb la Església de Mallorca i està inscrita en el Registre Central de Serveis Social amb el nº 473 i en el Registre Municipal d’Entitat Ciutadanes amb el 1104/09.

El Sr. Bisbe de Mallorca és el president del seu Patronat i ell mateix designa a la resta de persones, entre set i tretze, que conformen tot el Patronat.

La Fundació Social La Sapiència té els seus orígens a la dècada dels 70 amb l’Acolliment La Sapiència (1976) destinat a l’acollida i informació laboral i promoció social de persones sense recursos afectades per la crisi de l’any 1975. En aquell moment persones vinculades a l’Església de Mallorca varen sumir el compromís d’atendre les necessitats bàsiques dels més desfavorits no cobertes per les Administracions Públiques.

Des de llavors l’entitat ha tingut unes altres formes jurídiques, cooperativa i associació, fins a constituir-se l’actual Fundació, mantenint sempre la mateixa opció fundacional recollida als Estatuts.

A l’actualitat la Fundació Social La Sapiència, com Església de Mallorca gestiona serveis de titularitat pública, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca, i mitjançant un contracte de serveis desenvolupa diversos programes d’acollida i promoció social a la Illa de Mallorca, per això disposa d’un equip multidisciplinar de treball i d’un centre d’acollida a Palma, Casa de Família. També disposa d’un programa d’inserció laboral, els Grups d’Inserció, mitjançant el qual promou la inserció socio laboral de persones que han perdut o mai han tingut uns hàbits laborals bàsics. La Fundació gestiona també tres centres d’emergència que es varen posar en marxa l’any 2020, amb la finalitat de donar cobertura a les necessitats sorgides arrel de la pandèmia de la COVID-19. Son Ribes, Es Molinar i Casal de Ruberts.

La Fundació Social La Sapiència ha constituït els seus programes d’atenció a les persones sense recursos tenint en compte dues premisses fonamentals:

  1. Els valors humanitaris, basats en l’Evangeli i la doctrina social de l’Església.
  2. La professionalitat i el rigor científic.