Grups d’Inserció

L’inici del que actualment coneixem com Grups d’Inserció es remunta als inicis de l’any 1980, quan es va crear una alternativa a la carència de treball que afectava seriosament als àmbits d’exclusió de la població de Palma.

Des del 2019 treballam amb tres programes diferents:

Dos són de titularitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, el d’Inserció Sociolaboral que anomenam Enfeina’t, i l’Ocupacional al que denominam Activa’t amb la gestió adjudicada per concurs a la Fundació. El tercer, d’Inserció Social, és de titularitat pròpia i manté el nom original dels grups d’Inserció: Bellver.

El programa d’Inserció Sociolaboral Enfeina’t es troba estructurat en dues fases amb objectius propis i compta amb 20 places per a persones usuàries de la Xarxa d’Inclusió de l’IMAS. 12 places són per a preparació sociolaboral i 8 per inserció laboral a l’empresa d’inserció “Deixalles Serveis Ambientals“, que facilita la contractació laboral a aquelles persones que compleixen els requisits.

Per a persones que es troben en la segona fase del programa d’Inserció Laboral, i ja compten amb un contracte de feina o que es troben en qualsevol dels Centres de la Fundació i estan treballant, es pot donar el cas de que prèvia valoració puguin allotjar-se a MARSIS; pis amb 5 places a on l’objectiu és fomentar l’autonomia de les persones residents i fer estalvi per a posteriorment trobar un allotjament propi.

El programa Ocupacional Activa’t destinat a totes les persones usuàries de la Xarxa, té com a objectius el crear i reforçar habilitats socials bàsiques; facilitar la sortida de situacions d’exclusió i lluitar contra l’empitjorament d’aquestes. 24 són les places que conformen aquest programa, dividit en 4 grups de 6 usuaris/es cadascun.

El tercer programa, propi de la Fundació Social La Sapiència, Grups d’Inserció Bellver vol ser una ajuda a aquelles persones que queden al marge de les prestacions i serveis de les diferents administracions. El seu objectiu seria el d’esser una eina d’integració i suport social. Igual que una ajuda econòmica puntual per diferents motius (deutes, lloguers, manutenció…). Hi participen usuaris/es de col·lectius com Càritas, el GREC i Casal Petit, amb els qui la Fundació té obertes vies de col·laboració. Actualment tenim operatiu un grup de feina de 6 places.

Les tasques que es realitzen als programes bàsicament són feines de jardineria, horticultura i manteniment domèstic, juntament amb altres activitats com a seminaris, tallers, visites culturals, excursions…

Els nostres grups d’inserció

ENFEINA'T

Programa d’Inserció Sociolaboral

ACTIVA'T

Programa Ocupacional

BELLVER

Grups d’Inserció

Equip Professional

Enfeina’t: Dos integradors/es socials, amb grups de 6 usuaris/es, a la primera fase. Per part de l’empresa d’Inserció comptam amb un/a tècnic social al 50% de jornada i un/a tècnic d’acompanyament.

MARSIS: Supervisat per els dos/dues integradors/es socials del programa Sociolaboral Enfeina’t.

Activa’t: Tres integradors/es socials i un/a tècnic agropecuari.

Bellver: Un/una monitor/a de taller.

Tots aquests programes són gestionats i supervisats per un/a coordinador/a i un/a tècnic social.

Horari

L’horari de tots els programes és de dilluns a divendres, laborals, de 7.00h a 14.00h.

Ingrés al Servei

Els recursos derivants dels dos primers programes, Activa’t i Enfeina’t, poden ser qualsevol servei que pertanyi a sa Xarxa d’Inserció Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). I, del tercer, Grup d’Inserció Bellver, ses Institucions de Càritas, el GREC i Casal Petit.

Per realitzar la derivació, s’ha d’enviar el protocol pertinent al treballador/a social del programa, complimentat pel professional de referència de la persona usuària, a l’ adreça de correu electrònic tsgi@sapiencia.org.

Ubicació