Casa de Família

Acolliment residencial temporal i suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no disposen de llar ni de recursos suficients i que no consumeixen activament alcohol o drogues. El titular del servei és L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca i a l’actualitat està gestionat per la Fundació Social La Sapiència.

Actualment a Casa de Família trobem dos programes d’acollida i diferents serveis.

Programes

AIS

Acollida i Inserció Social

(Perfil més autònom)

AR

Acollida Residencial

(Perfil més depenent i/o vulnerable)

Serveis

Serveis generals

Direcció

Administració

Recursos humans

Informàtica

Gestió de projectes

Manteniment

Servei d’infermeria

Servei de neteja

Servei de cuina

Equip Professional

Equip multidisciplinari constituït fonamentalment per personal titulat de l’àmbit social i sanitari, especialitzat en l’atenció als col·lectius més desafavorits.

Horari

El servei està obert 24 hores, 365 dies a l’any.

Ingrés al Servei

Tota persona que vulgui ingressar a Casa de Família ha de realitzar la demanda d’acollida a l’Equip de Valoració i Derivació (EVD) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Telèfon Xarxa d’Inserció Social IMAS: +34 971 76 06 75

Per decisió tècnica consensuada entre l’equip tècnic de Casa de Família i l’EVD, la persona, si així es valora, serà inclosa a la llista d’espera del recurs. S’efectuarà l’ingrés quan hi hagi disponibilitat de plaça.

Ubicació