Memória

Benvolgudes i benvolguts

Per la present vos feim arribar la memòria de les activitats que hem duit a terme a la Fundació Social La Sapiència durant l’any 2021 amb un gust agredolç.
Amb un gust molt dolç perquè pens que les xifres que surten reflectides a la memòria que teniu a les vostres mans parlen per elles mateixes. Ens sentim molt satisfets de la feina que hem duit a terme gràcies a la dedicació realitzada pels nostres treballadors i treballadores, i amb el convenciment que hem atès de la millor manera que hem sabut i pogut les persones que han passat pels nostres serveis.
Però a la vegada quan revís les dades d’aquesta memòria també hem queda un regust agre.
Començàrem 2021 amb el desig de deixar enrere la situació derivada per la Covid, però en realitat començàrem amb lamateixa incertesa que ens condicionà durant gairebé tot el 2020.
Hem pogut constatar que la pandèmia continua i agreuja encara més la situació d’exclusió de les persones que atenem.
Arriben als nostres centres malalts psíquics que, o bé acaben de debutar en la seva malaltia o bé han agreujat els seus símptomes, i no són atesos correctament pels serveis adequats i acaben dins el món de l’exclusió, quan potser amb un suport especialitzat adequat podrien dur una vida més digna.
La falta de resposta per part de l’àmbit sanitari públic ens ha duit una vegada més al col·lapse, on no hem obtingut la resposta que necessitàvem.
Situacions concretes i molt nombroses que han precisat respostes immediates que hem assumit de la millor manera que ens ha estat possible.

Reflexió del Director

A destacar, i per posar uns exemples, són l’ edat avançada de les persones usuàries que ens arriben i que evidentment no són el perfil sociolaboral que en teoria hem d’atendre són les malalties greus, cronificades i desestabilitzades (psiquiatria, oncologia, cardiovascular, etc) que condicionen totalment la possibilitat d’inserció, ja no només en l’àmbit laboral sinó en el dia a dia de qualsevol persona.
La voluntat d’atendre a tothom i de fer-ho de la manera més digna no és suficient per a garantir una atenció especialitzada a pesar de que nosaltres treballem amb una atenció personalitzada i correcta de les persones a qui atenem. Per això necessitem el suport de l’Administració perquè si no serà un “posar parxes” a una situació que es preveu llarga i complicada.
I així podríem resumir el 2021, on hem atès a 485 persones i ho hem fet cercant sempre el seu benestar.
Mantenim oberts els 3 centres d’emergència que iniciàrem en plena pandèmia, continuem donant resposta al dia a dia, però…. som conscients que ho feim sense saber on arribarem i com.
La nostra societat que promou drets com la igualtat i la protecció dels més vulnerables, a l’hora de donar resposta SOM EFICIENTS? SOM RÀPIDS? ACTUAM AMB URGÈNCIA? ACTUAM AMB RESPONSABILITAT?
Amics i amigues, que al 2022 les exigències burocràtiques no trepitgin les necessitats del col·lectiu que acollim i estimem.

Antoni Moyà Català
Director de la Fundació Social La Sapiència

Información

Descubre más sobre nuestra fundación.

Fotos

Visita nuestra galería de imágenes.

Contacto

Para más información contacta con nosotros.

Nuestra dirección es:

Carrer Salelles, Nº1.
07012  (Palma de Mallorca)

Tlf.: 971 711 142 – extensión: 210

Fundacío Social la Sapiencia - © 2023