Centres d’Emergència

El mes de maig de l’any 2020 es van obrir 3 centres d’emergència amb l’objectiu de respondre a la demanda d’acolliment residencial temporal i suport a 45 persones adultes en situació d’exclusió social, agreujada a rel de la pandèmia de COVID-19.

Els nostres centres d’emergència

ES MOLINAR

SON RIBES

CASAL DE RUBERTS

Equip Professional

Equip multidisciplinari constituït fonamentalment per personal titulat de l’àmbit social i sanitari, especialitzat en l’atenció als col·lectius més desafavorits.

Horari

Els tres serveis estan oberts 24 hores, 365 dies a l’any.

Ingrés als Serveis

Tota persona que vulgui ingressar als Centres d’Emergència ha de realitzar la demanda d’acollida a l’Equip de Valoració i Derivació (EVD) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Telèfon Xarxa d’Inserció Social IMAS: +34 971 76 06 75

Per decisió tècnica consensuada entre l’equip tècnic dels Centres d’Emergència i l’EVD, la persona, si així es valora, serà inclosa a la llista d’espera dels recursos. S’efectuarà l’ingrés quan hi hagi disponibilitat de plaça.