Política de Qualitat i Informació Jurídica

La Fundació Social La Sapiència, és una institució sense ànim de lucre que sempre ha treballat en pro dels més desfavorits i pels col·lectius que tenen necessitats socials.

El nostre objecte social, en virtut de l’article quint dels nostres estatuts és: “l’acollida, el servei i l’ajuda a totes aquelles persones i grups que viuen qualsevol tipus d’exclusió social, rebuig  a la nostra societat i per qualsevol causa, com pot ésser: l’atur, l’alcoholisme i altres drogues associades , el desarrelament familiar o social, la desestructuració personal o social, la delinqüència, la immigració de qualsevol tipus, les limitacions o discapacitats conseqüents amb la marginació, etc. Sense cap tipus de discriminació per raó d’edat, sexe, nacionalitat, religió, adscripció política o altres”.

Som una empresa única al nostre sector, tant per la nostra manera d’actuar com pels nostres principis de gestió. És per això que implantem, mantenim i millorem contínuament el nostre sistema de gestió, on els principis d’actuació es concreten en:

PRINCIPIS per una gestió de QUALITAT:

  • En l’atenció a l’usuari: cobertura de les necessitats bàsiques i acompanyament a les tasques diàries.
  • En el nostre equip humà: Suport a tots els professionals, formació continua i facilitat de comunicació.

PRINCIPIS per una gestió ÈTICA:

  • Acceptació sense discriminació per origen, sexe, creences religioses, etc.
  • Compromís, com a mínim, de millora de la situació inicial de les persones participants.
  • Respecte i no intromissió en les decisions presses pels participants.
  • Voluntat d’atendre a tots els sectors més vulnerables de la societat i en ocasions desatesos per part de les institucions.
  • Compromís de formació continua a tots els treballadors.

Tot allò contant amb la participació dels treballadors i empreses col·laboradores, pel que s’establirà i es mantindrà sistemes eficients de comunicació, tant interns com extern, per complir amb els objectius plantejats i amb els compromisos adquirits per l’empresa.

Pla d’Igualtat

Codi Ètic

Codi de Conducta

Canal Ètic

Qui Som

Descobreix més sobre la nostra fundació social

Fotos

Visita la nostra galeria d'imatges

Contacte

Per a més informació contacta amb nosaltres

La nostra direcció és

Carrer Salelles, Nº1.
07012  (Palma de Mallorca)

Tlf.: 971 711 142 – extensió: 210

Fundacío Social la Sapiencia - © 2023