Grups d’Inserció

L’inici del que actualment coneixem com “Grups d’Inserció” es remunta als inicis de l’any 1980, quan es va crear una alternativa a la carència de treball que afectava seriosament als àmbits d’exclusió de la població de Palma.

 

 Des del 2019 treballam amb tres programes diferents:

     Dos són de titularitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, el d’Inserció Sociolaboral que anomenam “ENFEINA’T”, i l’Ocupacional al que denominam “ACTIVA’T” amb la gestió adjudicada per concurs a la Fundació. El tercer, d’Inserció Social, és de titularitat pròpia i manté el nom original dels grups d’Inserció: “BELLVER”.

     El programa d’Inserció Sociolaboral “Enfeina’t” es troba estructurat en dues fases amb objectius propis i compta amb 20 places per a persones usuàries de la Xarxa d’Inclusió de l’IMAS. 12 places són per a preparació sociolaboral i 8 per inserció laboral a l’empresa d’inserció  “Deixalles Serveis Ambientals”, que facilita la contractació laboral a aquelles persones que compleixen els requisits. 

    Per a persones  que es troben en la segona fase del programa d’Inserció Laboral, i ja compten amb un contracte de feina o que es troben en qualsevol dels Centres de la Fundació i estan treballant, es pot donar el cas de que prèvia valoració puguin allotjar-se a MARSIS;  pis amb 5 places a on l’objectiu és fomentar l’autonomia de les persones residents  i  fer estalvi per a posteriorment trobar un allotjament propi.  

    El programa Ocupacional “Activa’t” destinat a totes les persones usuàries de la Xarxa, té com a objectius el crear i reforçar habilitats socials bàsiques; facilitar la sortida de situacions d’exclusió i lluitar contra l’empitjorament d’aquestes. 24 són les places que conformen aquest programa, dividit en 4 grups de 6 usuaris/es cadascun. 

     El tercer programa, propi de la Fundació Social La Sapiència, Grups d’Inserció Bellver vol ser una ajuda a aquelles persones que queden al marge de les prestacions i serveis de les diferents administracions. El seu objectiu  seria  el d’esser una eina d’integració i suport social. Igual que una ajuda econòmica puntual per diferents motius (deutes, lloguers, manutenció…). Hi participen usuaris/es de col·lectius com Càritas, El GREC i Casal Petit, amb els qui la Fundació té obertes vies de col·laboració. Actualment tenim operatiu un grup de feina de 6 places.

   Les tasques que es realitzen als programes bàsicament són feines de jardineria, horticultura i manteniment domèstic, juntament amb altres activitats  com a seminaris, tallers, visites culturals, excursions…

UBICACIÓ: Carrer Salelles nº 1 Palma.

EQUIP PROFESSIONAL: 

  • Enfeina’t: Dos integradors/es socials, amb grups de 6 usuaris/es, a la primera fase. Per part de l’empresa d’Inserció comptam amb un/a tècnic social al 50% de jornada i un/a tècnic d’acompanyament.
  • MARSIS: Supervisat per els dos/dues integradors/es socials del programa Sociolaboral “Enfeina’t”.
  • Activa’t: Tres integradors/es socials i un/a tècnic agropecuari.
  • Bellver: Un/una monitor/a de taller.

   Tots aquests programes són gestionats i supervisats per un/a Coordinador/a i un/a tècnic social.

HORARI: L’horari de tots els programes és de dilluns a divendres, laborals, de 7.00h a 14.00h. 

INGRÉS AL SERVEI:

   Els recursos derivants dels dos primers programes, Activa’t i Enfeina’t, poden ser qualsevol servei que pertanyi a sa Xarxa d’Inserció Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). I, del tercer, Grup d’Inserció Bellver, ses Institucions de Càritas, El GREC i Casal Petit.

Per realitzar la derivació, s’ha d’enviar el protocol pertinent al treballador/a social del programa, complimentat pel professional de referència de la persona usuària, a l’ adreça de correu electrònic tsgi@sapiencia.org.

Qui Som

Descobreix més sobre la nostra fundació social

Fotos

Visita la nostra galeria d'imatges

Contacte

Per a més informació contacta amb nosaltres

La nostra direcció és

Carrer Salelles, Nº1.
07012  (Palma de Mallorca)

Tlf.: 971 711 142 – extensió: 210

Fundacío Social la Sapiencia - © 2023